Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

VI. GENÇOMÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ