Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yüksek Lisans

DİSİPLİNLERARASI BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı ve bu anabilim dalında İngilizce eğitim verecek "Biyomoleküler Bilimler tezli yüksek lisans programı" açılmıştır.
 
 
 
 
 
Akademik Kadro
Kayıt Kabul Şartları

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yer alan ve bölümümüz bünyesinde olan "Moleküler biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı " yüksek lisans programı 2018-2019 Bahar yarı yılı itibariyle öğrenci alımına başlayacaktır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler bu anabilim dalına başvuru yapabilirler.