Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr.Kemal Melih Taşkın

Üye: Prof. Dr. Tuğba Tümer

Üye:  Doç.Dr.  Hilal Özkılınç

Üye: Doç. Dr. Sercan Karav

Üye: Arş. Gör. Hakan Güven (Web Sayfası Üzerindeki Çalışmalar)

Üye: Arş. Gör. Berkay Yılmaz

Üye: Arş. Gör. Merve Kaplan

Üye:Arş. Gör. Hasan Uzkuç