Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Program Danışma Kurulu

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Programı) Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri

Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

Özel Sektör Temsilcileri

Kamu Temsilcileri

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

Mezunlar Temsilcisi

olmak üzere üye sayısı tekli sayılarda kalacak şekilde oluşturulan bir kurul olup, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere toplanıp, eğitim-öğretim programı üzerinde değerlendirmeler yaparlar.