Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Stratejik Plan

Bölümümüze ait stratejik plana aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz. 

Ekler

2021-2025 Stratejik Planına ait performans göstergeleri.pdf
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK Enstitü için.Stratejik Plan 2021-2025.pdf
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK.Stratejik Plan 2021-2025.pdf