Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Anabilim Dalları

Genetik Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Gen Mühendisliği Anabilim Dalı

Moleküler Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı