Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında bilgili, donanımlı, değişen ve gelişen bilim dünyasını takip edebilen, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda hem temel sorunları çözmeye yönelik hem de ürettiği fikirlerle yeni ürünler ortaya koyabilen, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; ilgili endüstri alanlarıyla bir arada çalışabilen; “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak”

 Vizyonumuz

Bölümümüzün vizyonu; Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ile Atatürk ilke ve devrimlerinden  ödün vermeyen, çağdaş, yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzün hedefi  genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olmak”tır.