Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Değerlerimiz&Hedeflerimiz

Değerlerimiz

Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yaratıcılık, Katılımcılık, Akılcılık, Etik, Saygı, Sorumluluk, Duyarlılık

Öğretim Hedefleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün öğretim hedefleri; kalıtsal materyalin yapısı ve çalışma prensiplerini anlayabilen; gen yapısı ve gen anlatımını kontrol eden mekanizmaları bilen, genetik hastalıkların temelini ve mutasyonları tanımlayabilen, protein, RNA ve diğer makro molekül hedefli ilaç ve tedavi yöntemlerini geliştirebilen, genetik tanı yapabilen, rekombinant DNA teknolojilerine dayalı ürünler geliştirebilen, GDO analizleri yapabilen Moleküler Biyolog ve Genetikçi mezun etmektir.