Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 20013-2014 Güz yarıyılında başlamıştır. Bölümümüz eğitim dili İngilizce (%100) olup eğitim süresi 1 yıl zorunlu hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıldır. Moleküler Biyoloji ve Genetik temel olarak hücreleri oluşturan sistemleri, sistemler arası etkileşimleri ve bu etkileşimlerde rol oynayan molekülleri, bunların bir sonraki kuşağa ne şekilde aktarıldığını araştırır. Bu açıdan bakıldığında Moleküler Biyoloji, kalıtım ve organizmalar arasındaki çeşitliliği konu alan genetik bilimiyle örtüşmektedir. Dolayısıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik süreçlere moleküler açıdan yaklaşarak yaşamın temelini oluşturan konuları, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alarak açıklamaya çalışır.