Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü